Boeken verkocht door Euroscience (www.vetline.nl / www.euroscience.nl) en te bestellen bij th.elsinghorst@inter.nl.net

 

- Veterinair Ziektekundig Woordenboek (ISBN: 978-90-809041-0-1) - € 39,00

- Erfelijke afwijkingen bij de hond (ISBN: 978-90-809041-3-2) - € 38,50

- Stamcellen (ISBN: 978-90-8571-036-3) - € 39,95

- Het dierenbrein, leergedrag en intelligentie bij dieren (ISBN: 978-90-8571-068-4) - € 14,95

- Color Atlas of Veterinary Pathology (ISBN: 978-07-0202-7581) - € 90,00

 

Prijzen zijn exclusief verzendkosten.

 

=======================================================================

Gedetailleerde informatie per boek

=======================================================================

Veterinair Ziektekundig Woordenboek
Auteur:     Dr. Th.A.M. Elsinghorst
Titel:          Veterinair Ziektekundig Woordenboek
Druk:         Eerste druk
Jaar:          2015
Pagina’s:   288
Uitgever:   Euroscience, Bilthoven
ISBN:          978-90-809041-0-1
Prijs:           € 39,00 (exclusief verzendkosten)
Bestelling: Per E-mail: th.elsinghorst@inter.nl.net

In dit woordenboek worden niet alleen veel basisbegrippen uit de ziektekunde gedefinieerd, maar er worden ook, veelal korte, beschrijvingen gegeven van een groot aantal aandoeningen, vooral bij huisdieren.

Er bestaan voor de naamgeving van ziekten geen strakke richtlijnen. Vaak verwijzen de namen naar één of meer kenmerken van de ziekte. Het komt nogal eens voor, dat de naam van een ziekte betrekking heeft op slechts één aspect of uitingsvorm ervan. Het is verre van uitzonderlijk dat een naam in de loop van de tijd verandert, meestal door toegenomen kennis van en inzicht in de aard, de oorzaak en het verloop van de ziekte. Oudere namen kunnen achterhaald zijn.

Bij veel ziektenamen komen één of meer synoniemen voor. Dat komt vaak doordat verschillende namen op verschillende aspecten van de ziekte betrekking hebben. Ten behoeve van de gebruiks vriendelijkheid zijn in dit woordenboek veel synoniemen vermeld, niet alleen bij de beschrijving van de ziekten, maar ook als ingangen met vaak “zie verwijzingen”.

De voor de samenstelling van dit woordenboek vereiste kennis van de veterinaire ziektekunde is voor een groot deel verkregen tijdens de opleiding tot dierenarts aan de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht en daarna tijdens een langdurige aanstelling bij het Pathologisch Instituut, later Vakgroep Pathologie, van dezelfde Faculteit. Daarnaast zijn diverse boeken en veel artikelen geraadpleegd, met name uit het Tijdschrift voor Diergeneeskunde en het Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift.

=======================================================================

Erfelijke afwijkingen bij de hond
Auteur:      L.J. Peelman
Titel:          Erfelijke afwijkingen bij de hond
Druk:         Eerste
Jaar:          2009
Pagina’s:   248
Uitgever:   Euroscience, Bilthoven, Nederland, www.euroscience.nl
ISBN:        978-90-809041-3-2
Prijs:          € 38,50 (exclusief verzendkosten)
Bestelling: Per E-mail:  th.elsinghorst@inter.nl.net 

Over auteur en inhoud:

De auteur, professor dr. Luc J. Peelman, is hoofd van het Laboratorium voor Dierlijke Genetica van de Faculteit Diergeneeskunde in Gent, België. Hij is een zeer gewaardeerde docent in de veterinaire genetica en heeft gedurende ongeveer 20 jaren onderzoek verricht over erfelijkheid bij dieren. Dit heeft geresulteerd in ongeveer 200 publicaties, o.a. in een aantal vooraanstaande tijdschriften. Opvallend is de grote diversiteit van de onderzoeksprojecten waarover dr. Peelman heeft gepubliceerd.

De grote belangstelling voor erfelijke ziekten bestaat al heel lang, maar is vooral de laatste jaren toegenomen door een sterke uitbreiding van de kennis van het genoom en door de recente ontwikkeling van DNA-technieken, waardoor niet alleen de genetische basis van veel erfelijke aandoeningen kan worden vastgesteld, maar waardoor ook de diagnostiek en de preventie via het opsporen van dragers sterk zijn verbeterd.

De auteur is erin geslaagd in een zeer goed leesbaar boek een overzicht te geven van wat er op dit moment bekend is over erfelijke afwijkingen bij de hond. Het boek bestaat uit twee gedeelten.

In het eerste deel (35 pagina’s) worden diverse begrippen en algemene aspecten van erfelijkheid besproken.

In het tweede deel (200 pagina’s) worden 292 erfelijke afwijkingen met een variërende erfelijkheidsgraad behandeld. Naast een hoofdstuk over erfelijke stofwisselingsstoornissen en een hoofdstuk over erfelijk aspecten van tumorontwikkeling worden de aandoeningen behandeld per orgaan of orgaansysteem (12 hoofdstukken). De tekst heeft een duidelijk gestructureerde opbouw: van alle 292 beschreven aandoeningen worden achtereenvolgens vermeld:

- Synoniem(en)/verwante term(en), indien aanwezig.

- Kenmerken.

- Erfelijke aspecten.

- Voorkómen en indien voorhanden selectiemogelijkheden.


Vooral ten behoeve van de bruikbaarheid van het boek als naslagwerk is een uitgebreide index (11 pagina’s met in totaal 828 indextermen) opgenomen van zowel algemene termen als van de synoniemen/verwante termen van de 292 beschreven afwijkingen.

=======================================================================

Stamcellen
Auteurs:    C. Mummery, A. Stolpe en B. Roelen
Titel:          Stamcellen
Druk:         Tweede druk
Jaar:          2007
Pagina’s:   230
Uitgever:   Veen Magazines, Diemen, Nederland
ISBN:        978-90-8571-036-3
Prijs:           € 39,95 (exclusief verzendkosten)
Bestelling:  Per E-mail:  Th.Elsinghorst@inter.nl.net  

Toelichting
Er gaat bijna geen dag voorbij of er is wel wetenschappelijk en ook wel niet of minder wetenschappelijk nieuws over stamcellen, zowel in wetenschappelijke tijdschriften als in de diverse media.
In Leuven (België) is kortgeleden zelfs een speciaal stamcelinstituut gestart, onder leiding van professor dr. C.M. Verfaillie, een zeer bekende stamcel expert.
Het is echter moeilijk om in de talrijke publicaties het kaf van het koren te scheiden, niet alleen omdat ze niet allemaal even goed en correct geschreven zijn, maar ook omdat bij velen de basale kennis over stamcellen ontbreekt. Bovendien heeft een aantal publicaties hype-achtige kenmerken. Kortom, het is niet altijd eenvoudig zin van onzin te onderscheiden.
Het was dan ook een fantastisch idee van drie Nederlandse toppers op het gebied van stamcellen om er een boek over te schrijven. Het zijn alle drie auteurs die weten waar ze het over hebben en het niet van alleen "boekenwijsheid" hoeven te hebben.
De auteurs zijn erin geslaagd een zeer leesbaar en informatief boek over stamcellen te schrijven. Het werkelijk prachtig uitgevoerde boek van 22 x 23,5 cm bevat 230 pagina’s, een zeer goede index (13 pagina’s!) en veel afbeelingen, grotendeels in kleur, en heeft een harde omslag.
Men wordt in dit boek snel "bijgepraat" over stamcellen en een aantal nauw daaraan verwante onderwerpen.
Het "Stamcellen-boek" is uitgegeven als deel 85 van de door Veen Magazines (Diemen) uitgegeven serie "Wetenschappelijke Bibliotheek". De eerste druk is verschenen in de tweede helft van 2006.
Gezien de kwaliteit van het boek en de aard van het onderwerp was het niet verbazingwekkend, dat het boek binnen de kortste keren was uitverkocht. Gelukkig heeft Veen Magazines besloten een tweede druk uit te geven. In 2007 is die tweede druk inderdaad verschenen.

=======================================================================

Het dierenbrein, leergedrag en intelligentie bij dieren

Auteurs:    C.L. Gould en C.G. Gould
Titel:          Het dierenbrein. Bewustzijn, leergedrag en intelligentie bij dieren
Druk:         Tweede druk
Jaar:          2006
Pagina’s:   231
Uitgever:   Veen Magazines, Diemen, Nederland
ISBN:        978-90-8571-068-4
Prijs:          € 14,95 (exclusief verzendkosten)
Bestelling:  Per E-mail:  Th.Elsinghorst@inter.nl.net

De oorspronkelijke uitgave, getiteld "The Animal Mind", is gepubliceerd door Scientific American Library, U.S.A. Het boek is geschreven door James L. Gould, hoogleraar ecologie en evolutiebiologie aan de Princeton University, U.S.A., en Carol Grant Gould, een bekende wetenschapspublicist. Het is in het Nederlands vertaald door Peggy Leunissen.

In dit boek gaan James en Carol Gould op zoek naar wat zich afspeelt in het brein en in de mentale wereld van dieren. Ze kijken met een frisse blik naar aanwijzingen en bewijzen voor dierlijke capaciteiten op het gebied van waarneming, denken en taal. De Goulds laten zien hoe onderzoekers proberen te bepalen of handelingen verder gaan dan gewoon aangeboren of aangeleerd gedrag. Ze geven fascinerende en sprekende voorbeelden van een aantal slimme en curieuze gedragingen van allerlei diersoorten. Sommige blijken toch min of meer voorgeprogrammeerd te zijn. Andere lijken bewijs voor een goed ontwikkelde mentale handel en wandel. En passant komen de belangrijkste gedragswetenschappers, van Konrad Lorenz tot en met Frans de Waal, en hun werk aan bod.

Het laatste hoofdstuk gaat in op wat al deze studies hebben blootgelegd over het bewustzijn van een speciale soort, te weten wijzelf. Hier laten de auteurs, die zelf ooit tot de sceptici behoorden, zien hoezeer de meningen zijn veranderd. Ze suggereren dat menselijk en dierlijk bewustzijn misschien wel in complexiteit van elkaar verschillen, maar niet noodzakelijk fundamenteel. Onderzoek maar dierlijke gedragingen en mentale processen kunnen ons veel vertellen over ons eigen denken. Dit hoofdstuk is een uitdagend slot van een boek over één van de meest controversiële onderwerpen in de moderne wetenschap. Het boek bevat veel afbeeldingen, deels in kleur, en een uitgebreide index.

=======================================================================

Color Atlas of Veterinary Pathology
Auteurs:    Dijk J.E. van, Gruys E, Mouwen J.M.V.M. (editors)
Titel:          Color Atlas of Veterinary Pathology
Druk:         Tweede druk
Jaar:          2007
Pagina’s:   200
Uitgever:   Saunders - Elsevier
ISBN:          ISBN 10: 0 7020 2758 8     /    ISBN 13: 9 7807 0202 7581
Prijs:          € 90,00 (exclusief verzendkosten)
Bestelling:  Per E-mail:  Th.Elsinghorst@inter.nl.net

Korte beschrijving
De atlas bevat 618 hoog-kwalitatieve afbeeldingen van orgaanafwijkingen: 384 macroscopische en 234 microscopische beelden. De afbeeldingen bevatten uitgebreide onderschriften. Het zeer overzichtelijk ingedeelde boek is orgaansgewijs ingedeeld en bestaat uit 16 hoofdstukken met in elk hoofdstuk afbeeldingen van ziekteprocessen van een bepaald orgaan of orgaansysteem. De afbeeldingen worden voorafgegaan door een beschrijving van de algemene morfologische reactiepatronen van het betreffende orgaan(systeem). De atlas bevat een uitgebreide index (8 pagina’s).

=======================================================================

Copyright 2002-2018 Euroscience - Vetline. Alle rechten voorbehouden. Euroscience URL en E-mail.
CMS en webdesign door Qsite
Laat ook uw website maken door Qsite. DHTML Menu By Milonic JavaScript